♣     p o z d r a v y   a   n o v i n k y   o d   p a t r o n ů   z   b e z i n k y     ♣  

DRYÁDA na YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC2fWj37Q0Ec5i37ZBnvjc4A/featured

Šťastné a smysluplné vkročení do nového slunečního roku, spřátelené stromové bytosti.
Kéž a nechť nás po celý čas obklopuje Láska a propojuje důvěra, kéž a nechť společně spějeme ke svobodné jednotě.