OBECNĚ

 
Tento pop-folkový hudební projekt vznikl v roce 1996 za účelem SBLIŽOVÁNÍ lidí s přírodou
a jeho hlavním úkolem je ZVIDITELNĚNÍ a PODPORA:
 
1) neziskových organizací či občanských sdružení zaměřených na ochranu přírody
 
2) nezávislých ochránců přírody
 
3) projektů na vzdělávání veřejnosti, zejména dětí a mládeže, v oblasti ekologie,
alternativní medicíny a společenských věd
 
4) obnovování a šíření lidových řemesel a ručních prací
 
5) budování zdravého životního stylu