Kromě pořádání vlastních koncertů je naším odvěkým záměrem poskytovat zviditelnění a podporu všem společensky potřebným. 

   Hudebním vystoupením - stejně jako virtuálním postem - moc rádi pomůžeme jakémukoli smysluplnému a oduševnělému projektu či produktu, jehož charakter je alespoň částečně, v lepším případě zcela v souladu s principy Solidárního komunitního systému a jeho existence a šíření znamená významný přínos pro společenskou přítomnost nebo budoucnost. Takové služby mají přirozeně velmi široký záběr, proto pro jednoduchost a pro přehlednost uvádíme naopak několik málo sociálních oblastí, které naši aktivní účast jednoznačně a stoprocentně vylučují. 

O B J E D N Á V K Y    N E P Ř I J Í M Á M E :

Na české společenské akce s cizojazyčnými názvy.
Podporujeme rozvoj národního uvědomění a užívání rodného jazyka.

Na společenské akce, které tématicky odporují zdravému životnímu stylu a mají negativní ekologický vliv.
Podporujeme environmentalismus.

Do podniků, v nichž se v převážné většině prodávají či vyskytují živočišné produkty, zejména občerstvení. Podporujeme pouze rostlinné produkty (vegetariánské, veganské atp.), přičemž klademe velký důraz na šetrnost k přírodě.

Na svatby a svatební hostiny.
Podporujeme polyamorní přirozenost a minimalismus.

Na politické a církevní události (např. předvolební kampaně, demonstrace, vánoční a velikonoční oslavy).
Podporujeme skutečnou změnu a přímou zodpovědnost.

Ohledně ostatních témat ve výčtu neuvedených nás v případě zájmu neváhej/te kdykoli kontaktovat.
Děkujeme a těšíme se na potkanou .